Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση

Στις 22/11/2017 πραγματοποιήθηκε η ΓΣ του συλλόγου σε αίθουσα του σχολείου μας.
Ψηφίστηκε ομόφωνα η αλλαγή του καταστατικού και η εναρμόνιση του με το υπάρχον νομικό πλαίσιο.
Επίσης ενημερώθηκε η ΓΣ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί έτσι ώστε και φορολογικά να είμαστε νόμιμοι.

Η ΓΣ επίσης ενημερώθηκε για τις δράσεις του συλλόγου για τα παρακάτω:

  1. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
  2. Παρεμβάσεις του συλλόγου για την επίλυση κτιριακών και άλλων προβλημάτων του σχολείου.


Επίσης έγινε μια ενδιαφέρουσα και έντονη συζήτηση σχετικά με την ανάπλαση του χώρου των γηπέδων και την δημιουργία παιδικής χαράς.